Články o liekoch

Informácie (články) o liekoch je samostatný programový modul, ktorého používanie je bez registrácie časovo obmedzené. Registrovaní užívatelia budú mať k dispozícii pravidelné aktualizácie tohto modulu. Registrácia a ďalšie aktualizácie tohto modulu budú spoplatnené.

Informácie o liekoch (len pre Windows verziu)

V programe možno pri predpisovaní liekov zobraziť kompletné informácie o liekoch (súhrn charakteristických vlastností, písomná informácia pre používateľa, všeobecné informácie).
Informácie z tejto databázy sú iba informačného charakteru a v žiadnom prípade nenahrádzajú diagnostické procesy alebo liečebné postupy a doporučenia od kompetentných lekárov v danom odbore, ani od lekárnikov a farmaceutov, resp. iných zdravotníckych pracovníkov.

Po prvom spustení tohto modulu, program zobrazí licenčné podmienky, ktoré je nutné si prečítať. V prípade, že ich akceptujete, označte možnosť „súhlasím s horeuvedenými podmienkami“ a pokračujte v inštalácii.

Po výbere zobrazenia informácií o lieku sa zobrazí nasledovné okno:

Vo vrchnej lište možno zvoliť jednu z 3 informácií:
•  Súhrn charakteristických vlastností – SPC
•  Písomná informácia pre používateľa
•  Všeobecné info (ATC skupina, indikačná skupina, výrobca, …)
Pohybom šípok na klávesnici vľavo a vpravo možno prepínať jednotlivé záložky.

Text možno tiež rolovať šípkami nahor, nadol, prípadne klávesmi <PgUp> a <PgDn>.
Ikona

v ľavej časti okna slúži na zväčšenie zobrazovaného textu a ikona

na jeho zmenšenie. Veľkosť zobrazenia sa zapamätá až do jeho najbližšej zmeny.
Článok k požadovanému lieku možno zobraziť niekoľkými spôsobmi:
•  Priamo v recepte pri predpisovaní (v dekurze po stlačení <F5-Recept> a výbere konkrétneho lieku) sa vľavo od názvu lieku zobrazuje ikona

, pomocou ktorej možno zobraziť informácie pre používateľa a charakteristické vlastnosti príslušného lieku (resp. použitím klávesu <F11> na riadku konkrétneho lieku).

Situácia je na obrázku:

2. V skrátenom výbere pri predpise receptu (po zápise začiatočných písmen názvu lieku napr. diclo a stlačením klávesu <Enter>) sa v pravej časti názvu opäť zobrazí ikona

, slúžiaca na zobrazenie informácie o hľadanom lieku (resp. použitím klávesu <F11> na riadku konkrétneho lieku).
Viď obrázok:

3. V celkovom číselníku liekov (po stlačení <F5-Recept>,<F5-lieky> v dekurze pacienta) sa v hornej časti zobrazí tlačítko

, ktorým možno zobraziť článok k lieku, na ktorom sa nachádza kurzor.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

OK