TonoTrack

 • 24-28 hodinový záznam
 • Oscilometická metóda
 • Tichá prevádzka
 • Kompaktné prevedenie
 • Odolnosť voči artefaktom
 • Jednoduchá obsluha
 • Prístroj sleduje a zanamenáva hodnoty krvného tlaku a pulzu po dobu 24-28 hodín. Súčasťou prístroja SEIVA TonoTrack je záznamník a vyhodnocovací program. Vyhodnocovací program umožňuje zobraziť, ukladať a zpätne vyvolávať vytvorené záznamy. V programe sa nastavuje plán záznamov - intervaly merania v priebehu dňa a v priebehu noci. V priebehu merania sa hodnoty merania ukladajú do záznamníka a po skončení merania sa uložené dáta načítajú do vyhodnocovacieho programu na počítači. Program umožňuje zobraziť dáta graficky alebo číselne - absolútne aj percentuálne. Tlačovú zostavu výsledkov merania je možné ľubovoľne nastaviť podľa potrieb používateľa.

  TONOTRACK

  späť na doplnky  MediCom Software (c) 2007