Články o liekoch :

Fiskálna tlačiareň resp. pokladňa pripojiteľná k PC a k programu MediCom

 

Pre ozrejmenie uvádzame, že  registračná pokladňa je zariadenie, ktoré umožňuje vytvárať pokladničné doklady samostatne bez spojenia s počítačom. Fiskálna tlačiareň je zariadenie, ktoré bez počítača a programu nefunguje. Fiskálne sú preto, lebo musia mať špeciálnu pamäť, ktorá sa nedá modifikovať a mazať a ktorá eviduje všetky vytvorené pokladničné doklady

 

V tých prípadoch, kde je už dnes isté, že bude potrebné kúpiť fyzickú registračnú pokladňu, by sme doporučovali rozhodnúť sa čo najskôr. Odhadujeme, že situácia  sa môže skomplikovať v priebehu marca, pretože môže byť nedostatok týchto zariadení a taktiež hrozia obmedzené kapacity oprávnených technikov, ktorí môžu inštalovať tieto zariadenia. Pripravili sme preto prehľad prvých cenovo vhodných zariadení, ktoré bude možné pripojiť k programu MediCom a vytvárať tak potvrdenky o platbách pacientov pohodlným spôsobom, rovnakým ako doteraz pri príjmových dokladoch. Treba si uvedomiť, že nie všetky typy  pokladní dokážeme prepojiť a že prepojovací modul bude spoplatnený. Taktiež si treba uvedomiť, že dovoz, inštalácia  a zaškolenie použitia registračnej pokladne bude treba zaplatiť certifikovanému zástupcovi (dodávateľovi) týchto zariadení. Ceny takýchto služieb sa rádovo pohybujú od 30-80 € bez DPH.

 

Registračnú pokladňu, ktorú nebude možné pripojiť k ambulantnému programu, nedoporučujeme.

 

Doporučené typy fiskálnej tlačiarne (poklade pripojiteľnej k PC a k programu MediCom) je možné vidieť po rozkliknutí voľby „Zobraziť ponuku nami doporučovaných modelov“

 

Všetky uvedené typy pokladní spĺňajú požiadavku na pohodlné vystavenie pokladničného dokladu cez program MediCom, ale aj možnosť vystavenia dokladu bez pripojenia k počítaču a programu.

Vzhľadom na možný nedostatok registačných pokladní na trhu k termínu 1.4.2015 Vám doporučujeme objednať si  registračnú pokladňu čo najskôr.

 

Výhodou tohto prepojenia je to, že užívateľ pripravuje položky príjmového dokladu priamo v ambulantnom programe MediCom. Samotnú tlač dokladu už zabezpečí pripojená registračná pokladňa

 

 MediCom Software (c) 2007