Software

Predstavuje kompletné programové vybavenie pre ambulantných lekárov a menšie zdravotnícke zariadenia. Program umožňuje kompletnú evidenciu pacientov, ich jednotlivých vyšetrení a plnohodnotnú komunikáciu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Kompletný aktuálny zoznam liekov a bodových ohodnotení výkonov vytvára podmieky pre prehľadnú a rýchlu prácu, pre stanovenie výšky platieb pri nadštandardných, alebo zdravotnými poisťovňami nehradených výkonoch, stanovenie výšky platieb pacienta za lieky, prostriedky zdravotníckej techniky a stomatologické výrobky. Súčasťou programu sú najrôznejšie štatistiky vyžadované poisťovňami, alebo vhodné pre vlastnú potrebu. Program je rozpracovaný pre ambulancie 1. kontaktu, všetky typy odborných ambulancií, SVaLZ, RTG, LSPP, ADOS, Centrál a všetky lôžkové oddelenia.


Veľmi jednoduché a prehľadné ovládanie
Rozpracovaný pre jednotlivé odbornosti
Vysoký užívateľský komfort
Nepretržitý vývoj programu
Sieťová verzia
Garantovaný dostupný servis
Bezplatná inštalácia demoverzie na celom Slovensku


MediCom Software (c) 2007