Odkazy

Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Nové zdravotníctvo

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Apollo zdravotná poisťovňa, a.s

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s

Európska zdravotná poisťovňa, a.s

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zoznam zdravotníckych zariadení

Zdravotnícky informačný servis

PediatriMediCom Software (c) 2007