Servis

V prípade akýchkoľvek problémov s programom MediCom, alebo nami dodaným počítačovým zariadením, kontaktojte našich servisných pracovníkov, alebo priamo firmu MediCom.

MediCom Software s.r.o.

Pod Zábrehom 1585
020 01 Púchov
office: tel.: 042/4710170, 4710171, 4635166
tel. / fax: 042/4642556
e-mail: medicom@medicom.sk
servisná stránka (FTP): www.medicom.sk/MediCom.upd