Download

Program MediCom si môžete kedykoľvek aktualizovať cez internet. Po spustení voľby |Disketa|,|Nová verzia| z hlavého menu programu sa zobrazí okno, kde po kliknutí na ikonu vpravo, počítač začne sťahovať aktualizáciu a potom spustí automaticky preinštaláciu programu MediCom. Dĺžka tohoto procesu je závislá od typu pripojenia na internet a môže trvať v rozsahu od 1 minúty až do niekoľko desiatok minút.

TeamViewer 3
TeamViewer 10
TeamViewer 11
TeamViewer 13
Show My PC