Metodické usmernenie k RTG

Vážený pán doktor/ pani doktorka

Pripravili sme návod  ako postupovať v programe MediCom pri  vykazovaní pripočítateľnej položky  k výkonom v rádiológii v zmysle nového Metodického usmernenia č.9/1/2006, ktoré nadobudne účinnosť 1.októbra 2007. ( VšZP požaduje vykazovať pripočítateľné položky s účinnosťou od 1.7.2007)

Toto metodické usmernenie vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa §

20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Princíp vykazovania pripočítateľnej položky k výkonom:

Ak je k jednému výkonu realizovaných viacero pripočítateľných položiek, rozpisujú

sa do viacerých riadkov podľa týchto pravidiel:

– v 1.riadku, v ktorom je uvedený kód výkonu s príslušným počtom výkonov a

počtom bodov, sa vykazuje prvá pripočítateľná položka, napr. snímky, filmový

alebo iný spotrebovaný dokumentačný materiál (CD, DVD, …) podľa skutočnej

spotreby a nákupnej ceny. Kódové označenie uvedených materiálov je :

pre tradičný filmový materiál kódom :

SNIMK – bez rozlíšenia rozmerov

FOTO01 – pre rozmer 3 x 4

FOTO02 – pre rozmer 15 x 30

FOTO03 – pre rozmer 18 x 24

FOTO04 – pre rozmer 24 x 30

FOTO05 – pre rozmer 35 x 35

FOTO06 – pre rozmer 30 x 40

FOTO07 – pre rozmer 35 x 43

FOTO08 – pre rozmer 24 x 30 (pre mamografie)

FOTO09 – pre rozmer 14 x 17 (pre mamografie)

FOTO10 – pre rozmer A4

FOTO11 – pre rozmer 14 x 17 inch laser

FOTO12 – pre rozmer 8 x 10 inch laser

FOTO13 – pre rozmer A3

Takéto kódové označenie materiálov  navstupujte v programe MediCom  do Preddefinovaného číselníka liekov ( v dekurze  stlačte                        a ďalej    )  spolu s nákupnou cenou .

V prípade že používate Preddefinované texty:

V zdravotnom zázname ( dekurze ) sa po stlačení klavesu F3 otvorí okno „Preddefinované texty a výkony “, ktoré použivate pri písaní často opakujúcich sa častí. Tu si môžete pomocou klávesu INS vytvoriť nové texty v súvislosti  s pripočítateľnými položkami nasledovne:

 Zadáte názov Textu napr. FOTO02  do položky priebeh môžete  zapísať text ktorý súvisý s použitím pripočítateľnej položky resp. sa často opakuje pre odpovedajúcu skupinu výkonov. 

Aby sa pripočítateľné položky vykázali vo výstupoch pre poisťovne treba do položky Ošetrenie  zapísať  nasledovné:

#CL: kód filmu tak ako ste ho zadefinovali v preddefinovanom číselníku liekov, počet filmov/1. vyšetrenie

Príklad: pre použitie snímku pre rozmer 15×30 vytvoríte preddefinovaný text FOTO02 a do položky Ošetrenie: #CL:FOTO02, 2

Program automaticky naboduje materiál FOTO02 v počte 2 ks

Bezsnímková archivácia sa vykazuje v tom istom riadku s kódom :

PACS – bez rozlíšenia, resp. na základe dohody so zdravotnou poisťovňou.

Výber a použitie kódov je podľa dohody so zdravotnou poisťovňou.

– v nasledujúcom riadku, v ktorom je uvedený ten istý kód zdravotného výkonu

s počtom realizovaných výkonov 0 (nula) a počtom bodov 0 (nula), sa vykazuje

ďalšia pripočítateľná položka, napr. kontrastná látka, rádiofarmakum a pod.,

používané v rádiológii a nukleárnej medicíne,

– v ďalších nasledujúcich riadkoch, v ktorých je uvedený ten istý kód

zdravotného výkonu s počtom výkonov 0 (nula) a počtom bodov 0 (nula), sa

vykazuje prípadná ďalšia pripočítateľná položka, napr. použité jednorazové

zdravotnícke pomôcky (napr. ihly, zavádzače, katétre, infúzne sety, stenty,

atď.),

– ak poskytovateľ vykáže v 2. a ďalších riadkoch v počte výkonov iné číslo ako 0,

riadok bude odmietnutý ako duplicitný výkon.

Pre ostatné množstvá pripočítateľných položiek sa vykazuje reálne podané množstvo,

napr. pre snímky, archívne média, jednorazový spotrebný materiál, a.i.

Vykazovanie pripočítateľných položiek v rádiológii
     
Kód výkonuKód filmuPočet filmov/1 vyš.Kód archivácie PACSKód JZP*
Rádiológia
5000FOTO011FOTP01 
5001FOTO022FOTP02 
5002FOTO022FOTP02 
5003FOTO031FOTP03 
 FOTO041  
5010FOTO042FOTP04 
 FOTO052  
5011FOTO031FOTP03 
 FOTO041  
5012FOTO031FOTP03 
 FOTO041  
5015FOTO051FOTP05 
 FOTO061  
 FOTO071  
5016FOTO052FOTP06 
 FOTO062  
 FOTO072  
5020FOTO042FOTP04 
 FOTO062  
5021FOTO041FOTP07 
 FOTO061  
5022FOTO042FOTP04 
 FOTO062  
5023FOTO041FOTP07 
 FOTO061  
5024FOTO051FOTP05 
 FOTO061  
5025FOTO044FOTP08RD001
5030FOTO062FOTP09 
5031FOTO061FOTP10 
5032FOTO063FOTP11 
5033FOTO061FOTP10 
5035FOTO062FOTP09RD001
5050FOTO032FOTP12 
5051FOTO052FOTP08 
5052FOTO052FOTP08 
5053FOTO052FOTP08 
Kód výkonuKód filmuPočet filmov/1 vyš.Kód archivácie PACSKód JZP*
5060FOTO051FOTP09 
5061FOTO051FOTP09 
5062FOTO051FOTP09 
5065FOTO054FOTP13 
5070FOTO054FOTP13 
5071FOTO056FOTP14 
5072FOTO054FOTP13 
5075FOTO058FOTP15RD002
5076FOTO0510FOTP16RD003
5080FOTO056FOTP14 
5081FOTO054FOTP13RD004
5082FOTO054FOTP13RD004
5083FOTO054FOTP13RD004
5090FOTO054FOTP13RD004
5092FOTO084FOTP17 
5092aFOTO082FOTP18 
5092bFOTO082FOTP18 
5092cFOTO086FOTP19 
5093FOTO084FOTP17RD004
5095FOTO084FOTP17RD004
5100FOTO096FOTP20RD005
5101FOTO096FOTP20RD006
5102FOTO094FOTP21RD007
5103FOTO094FOTP21RD008
5104FOTO094FOTP21RD008
5106FOTO094FOTP21RD009
5108FOTO094FOTP21RD010
5110FOTO094FOTP21RD011
5111FOTO096FOTP20RD012
5112FOTO096FOTP20RD013
5120FOTO096FOTP20RD014
5121FOTO096FOTP20RD015
5122FOTO096FOTP20RD016
5130FOTO094FOTP21RD017
5131aFOTO094FOTP21RD018
5131bFOTO094FOTP21RD019
5131cFOTO094FOTP21RD020
5131dFOTO094FOTP21RD021
5131eFOTO094FOTP21RD021
5131fFOTO094FOTP21RD022
Kód výkonuKód filmuPočet filmov/1 vyš.Kód archivácie PACSKód JZP*
5131gFOTO094FOTP21RD023
5131hFOTO094FOTP21RD024
5131iFOTO094FOTP21RD025
5131jFOTO094FOTP21RD025
5131kFOTO094FOTP21RD026
5134FOTO094FOTP21RD027
5135aFOTO094FOTP21RD028
5135bFOTO094FOTP21RD029
5136aFOTO094FOTP21RD030
5136bFOTO094FOTP21RD031
5137FOTO094FOTP21RD032
    RD033
5138FOTO091FOTP22RD034
5139FOTO092FOTP23RD035
5139aFOTO092FOTP23RD036
5139bFOTO092FOTP23RD037
5139cFOTO092FOTP23RD038
5139dFOTO092FOTP23RD039
5139eFOTO092FOTP23RD040
5139fFOTO094FOTP21RD041
5139hFOTO091FOTP22RD042
5139gFOTO094FOTP21RD043
5140FOTO094FOTP21RD044
5140aFOTO096FOTP20RD045
5140bFOTO096FOTP20RD046
5140cFOTO092FOTP23RD047
5140dFOTO094FOTP21RD048
5140eFOTO094FOTP21RD049
5141aFOTO092FOTP23RD050
5142FOTO092FOTP23RD051
5143FOTO092FOTP23RD052
5143aFOTO092FOTP23RD052
5143bFOTO092FOTP23RD052
5144FOTO092FOTP23RD053
5145aFOTO096FOTP20RD054
5145bFOTO096FOTP20RD055
5145cFOTO096FOTP20RD056
5145dFOTO096FOTP20RD057
5146FOTO096FOTP20RD058
5146aFOTO091FOTP22RD059
Kód výkonuKód filmuPočet filmov/1 vyš.Kód archivácie PACSKód JZP*
5147aFOTO096FOTP20RD060
5147bFOTO096FOTP20RD060
5147cFOTO096FOTP20RD060
5147dFOTO096FOTP20RD060
5147eFOTO096FOTP20RD061
5147fFOTO096FOTP20RD062
5148aFOTO094FOTP21RD063
5148bFOTO094FOTP21RD064
5148cFOTO094FOTP21RD065
5148dFOTO092FOTP23RD066
5148eFOTO092FOTP23RD067
5148fFOTO092FOTP23RD068
5148gFOTO094FOTP21RD069
5149FOTO094FOTP21RD070
5149aFOTO094FOTP21RD071
5149bFOTO094FOTP21RD072
5150FOTO094FOTP21RD073
5150aFOTO092FOTP23RD052
5151FOTO092FOTP23RD052
5151aFOTO092FOTP23RD074
5152aFOTO092FOTP23RD052
5152bFOTO091FOTP22RD075
5152cFOTO092FOTP23RD076
5152dFOTO094FOTP21RD077
5152eFOTO092FOTP23RD078
5153aFOTO091FOTP22RD052
5153bFOTO091FOTP22RD079
5154FOTO092FOTP23RD080
5154aFOTO092FOTP23RD081
5155FOTO092FOTP23RD082
5156FOTO094FOTP21RD083
5156aFOTO094FOTP21RD084
5157FOTO092FOTP23RD085
5157aFOTO092FOTP23RD086
5158FOTO092FOTP23RD087
5185aFOTO092FOTP23RD088
5185bFOTO092FOTP23RD089
5185cFOTO092FOTP23RD090
CT a MR (počítačová tomografia a magnetická rezonancia)
5200FOTO092FOTP23RD091
Kód výkonuKód filmuPočet filmov/1 vyš.Kód archivácie PACSKód JZP*
5201FOTO093FOTP24RD091
5202FOTO093FOTP24RD091
5203FOTO093FOTP24RD091
5204FOTO093FOTP24RD091
5204aFOTO094FOTP21RD091
5204bFOTO096FOTP20RD091
5204cFOTO096FOTP20RD091
5204dFOTO094FOTP21RD091
5204eFOTO092FOTP23RD091
5205FOTO094FOTP21 
5206FOTO095FOTP25RD091
5206aFOTO092FOTP23 
5206bFOTO092FOTP23RD092
5207FOTO092FOTP23 
5207aFOTO092FOTP23RD091
5208FOTO092FOTP23RD091
5209FOTO096FOTP20RD091
5210FOTO091FOTP22 
5211FOTO092FOTP23 
5212FOTO096FOTP20RD092
5212aFOTO094FOTP21RD091
5600FOTO094FOTP21RD091
5605FOTO094FOTP21RD091
5605aFOTO094FOTP21RD091
5610FOTO094FOTP21RD091
5611FOTO094FOTP21RD091
5611aFOTO094FOTP21RD091
5611bFOTO094FOTP21RD091
5611cFOTO096FOTP20RD091
5612FOTO092FOTP23RD091
5612aFOTO094FOTP21RD091
5612bFOTO092FOTP23RD091
5612cFOTO093FOTP24RD091
5612dFOTO092FOTP23RD091
5612eFOTO092FOTP23RD091
5613FOTO108FOTP26 
     
*JZP – jednorazové zdravotnícke pomôcky