EKG Holter CardioLight

24 hodín 2 alebo 3 kanály24 hodinový prehľad výskytu arytmiíST a QT analýzaRýchla kontrola záznamuTemplate editorAnalýza R-R a HRVDetekcia a analýza pacemakeraRozšírenie programového vybavenia podľa špeciálnych požiadaviekVeľká úspora času pri vyhodnocovaní
Systém CARDIOLIGHT sa svojou koncepciou a vlastnosťami radí mezi popredné systémy EKG holterov. EKG Holter CARDIOLIGHT zaznamenáva a vyhodnocuje 24-hodinový záznam EKG. Súčasťou systému je mlaý kompaktný záznamník, ktorý podľa pžiadaviek užívateľa môže zaznamenávať 2 alebo 3 kanýly. Systém je koncipovaný tak aby užívateľovi umožnil jednoduché, rýchle a efektívne vyhodnotenie záznamu EKG a ušetril mu tým čo najviac času. Niktoré vyhodnocovacie moduly majú originálne prepracovaný spôsob analýzy, napríklad analýza činnosti pacemakera alebo editácia QRS-vzorov (template editor). K ďalším analyzovaným parametrom patrí RR variabilita, variabilita srdečného rytmu v časovej i spektrálnej oblasti, ST a QT.EKG Holter CARDIOLIGHT je modulárny systém, to znamená, že užívateľ si sám môže navrhnúť a zostaviť schopnosti prístroja podľa vlastných požiadaviek a finančných možností. V prípade ďalších nárokov na systém je možné jeho vlastnosti časom ďalej rozširovať.
CARDIOLIGHT PRO PADSYPríklady zvolenej arytmieEKG-záznam – minútový režim24-hodinový prehľad výskytu arytmiíTemplate editorPríklady zvolenej arytmiePríklady zvolenej arytmie
späť na doplnky

MediCom Software (c) 2007