Ergolog

12-zvodový kardiografAutomatické riadenie záťaže a meranie tlakuZáznam trendov záťeže, TK, ST a TFZobrazenie a tlač 12-tich priemerovaných zvodovAnalýza ST úseku vo všetkých zvodochKontinuálny záznamStabilná bazálna línia a kvalitná filtrácia artefaktovPohodlná a jednoduchá obsluha
Ergolog je 12-zvodový počítačový ergometrický systém, ktorý splňuje náročné požiadavky na záťažové vyšetrenie EKG. Jeho hlavnou prednosťou je plná automatizácia celého priebehu vyšetrenia, tzn. automatické nastavenie záťaží, záznam EKG a krvného tlaku, sledovanie medzných stavov, mimoriadne jednoduchá obsluha a úsporná prevádzka. Dôležitou funkciou systému Ergolo je automatické riadenie ergonometra podľa vopred zvoleného protokolu. Automatiky sa tiež prevádza záznam EKG, TK. Zvýšenie alebo zníženie záťaže, spusteniezáznamu EKG a meranie TK alebo prechod do kľudovej fázy je však možné vždy previesť ručne podľa okamžitej dispozície pacienta, a to jednoduchým stlačením jedného tlačidla.Egolog umožňuje behom vyšetrenia monitorovať 12 zvodov, sledovať okamžitú hodnotu ST-úseku, krvného tlaku, tepovej frekvencie, stupeň záťaže a dobu merania. Diagnosticky zaujímavé úseky je možné v priebehu vyšetrenia zaznamenať pre neskoršiu analýzu. Prístroj umožňuje pri prekročení hodnôt sledovaných parametrov.Záťažový test EKG môže lekár hodnotiť priamo na obrazovke, výsledky potom uložiť do webpage/databázy a vytlačiť na tlačiarni. Výhodou je voliteľná možnosť zostavy tlačených výsledkov – 12-zvodové záznamy, priemerované GRS-komplexy, grafy trendov ST, TK a TF, tabuľka idalostí, kontinuálny záznam celého priebehu vyšetrenia.Kompletné pracovisko SEIVA Ergolog je vybavené prístrojovým vozíkom, s ktorým tvorí kompaktnú zostavu. Pri zázname je možné používať účinné filtre pre elimináciu artefaktov čo sa významne prejavuje na kvalite EKG-záznamu.
ErgologMonitoring a záznam EKGAutomatické nastavenie záťažeAnalýza a správaTlač
späť na doplnky