Doplnky

Doplnky

Grafická nadstavba programu MediCom

Súčasťou základnej verzie programu MediCom je modul na ukladanie a úpravu grafických objektov, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie priamo do kartotéky zo skenera, digitálneho fotoaparátu, sona, videokamery, atď. Tento modul možno za príplatok rozšíriť o ďalšie funkcie práce s obrázkami: kontrast, jas, otáčanie, vkladanie legendy, meranie vzdialeností a uhlov, zmena veľkosti, automatická zmena formátu, atď.

Sťahovanie výsledkov z laboratória

Výsledky, ktoré laboratórium poskytne v elektronickej podobe, program priradí do kariet jednotlivých pacientov.

EKG prístroje

EKG Praktik II
Ergolog
EKG Holter CardioLight
TonoTrack