Software

Predstavuje kompletné programové vybavenie pre ambulantných lekárov a menšie zdravotnícke zariadenia. Program umožňuje kompletnú evidenciu pacientov, ich jednotlivých vyšetrení a plnohodnotnú komunikáciu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Kompletný aktuálny zoznam liekov a bodových ohodnotení výkonov vytvára podmieky pre prehľadnú a rýchlu prácu, pre stanovenie výšky platieb pri nadštandardných, alebo zdravotnými poisťovňami nehradených výkonoch, stanovenie výšky platieb pacienta za lieky, prostriedky zdravotníckej techniky a stomatologické výrobky. Súčasťou programu sú najrôznejšie štatistiky vyžadované poisťovňami, alebo vhodné pre vlastnú potrebu. Program je rozpracovaný pre ambulancie 1. kontaktu, všetky typy odborných ambulancií, SVaLZ, RTG, LSPP, ADOS, Centrál a všetky lôžkové oddelenia.

Veľmi jednoduché a prehľadné ovládanie

 • maximálna prehľadnosť a rýchlosť pri práci so zdravotnou dokumentáciou, tlač formulárov, žiadaniek a príjmových dokladov

Rozpracovaný pre jednotlivé odbornosti

 • prispôsobenie na mieru priamo v ambulancii
 • makrá, preddefinované texty
 • dispenzarizácia pacientov
 • prehľad o spotrebe liekov a zdravotníckeho materiálu
 • koncoročné štatistiky

Vysoký užívateľský komfort

 • grafický objednávací systém
 • práca s grafickými objektami
 • posielanie objektov (obraz, zvuk, odkazy) medzi užívateľmi v rámci lokálnej siete, prípadne e-mailom
 • tlač na viacerých tlačiarňach súčasne

Nepretržitý vývoj programu

 • 12-ročný vývoj programu
 • okamžité riešenie legislatívnych zmien
 • pravidelné aktualizácie

Sieťová verzia

 • pri zapojení viacerých počítačov do siete, systém pracuje ako celok a umožňuje nezávislú prácu všetkých užívateľov so spoločnou webpage/databázou

Garantovaný dostupný servis

 • servis zabezpečuje sieť zástupcov po celom Slovensku
 • bezplatná telefonická poradenská služba

Bezplatná inštalácia demoverzie na celom Slovensku

 • prevod webpage/databáz z iných programov