Ergolog

 • 12-zvodový kardiograf
 • Automatické riadenie záťaže a meranie tlaku
 • Záznam trendov záťeže, TK, ST a TF
 • Zobrazenie a tlač 12-tich priemerovaných zvodov
 • Analýza ST úseku vo všetkých zvodoch
 • Kontinuálny záznam
 • Stabilná bazálna línia a kvalitná filtrácia artefaktov
 • Pohodlná a jednoduchá obsluha
 • Ergolog je 12-zvodový počítačový ergometrický systém, ktorý splňuje náročné požiadavky na záťažové vyšetrenie EKG. Jeho hlavnou prednosťou je plná automatizácia celého priebehu vyšetrenia, tzn. automatické nastavenie záťaží, záznam EKG a krvného tlaku, sledovanie medzných stavov, mimoriadne jednoduchá obsluha a úsporná prevádzka. Dôležitou funkciou systému Ergolo je automatické riadenie ergonometra podľa vopred zvoleného protokolu. Automatiky sa tiež prevádza záznam EKG, TK. Zvýšenie alebo zníženie záťaže, spusteniezáznamu EKG a meranie TK alebo prechod do kľudovej fázy je však možné vždy previesť ručne podľa okamžitej dispozície pacienta, a to jednoduchým stlačením jedného tlačidla.

  Egolog umožňuje behom vyšetrenia monitorovať 12 zvodov, sledovať okamžitú hodnotu ST-úseku, krvného tlaku, tepovej frekvencie, stupeň záťaže a dobu merania. Diagnosticky zaujímavé úseky je možné v priebehu vyšetrenia zaznamenať pre neskoršiu analýzu. Prístroj umožňuje pri prekročení hodnôt sledovaných parametrov.

  Záťažový test EKG môže lekár hodnotiť priamo na obrazovke, výsledky potom uložiť do webpage/databázy a vytlačiť na tlačiarni. Výhodou je voliteľná možnosť zostavy tlačených výsledkov - 12-zvodové záznamy, priemerované GRS-komplexy, grafy trendov ST, TK a TF, tabuľka idalostí, kontinuálny záznam celého priebehu vyšetrenia.

  Kompletné pracovisko SEIVA Ergolog je vybavené prístrojovým vozíkom, s ktorým tvorí kompaktnú zostavu. Pri zázname je možné používať účinné filtre pre elimináciu artefaktov čo sa významne prejavuje na kvalite EKG-záznamu.

  Ergolog

  Monitoring a záznam EKG

  Automatické nastavenie záťaže

  Analýza a správa

  Tlač

  späť na doplnky  MediCom Software (c) 2007