EKG Praktik II

 • 12-zvodový počítačový elektrokardiograf
 • Spolupráca a výmena dát s programami pre vedenie ordinácie
 • manuálny a automatický režim
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť
 • Tlač na bežný kancelársky papier A4
 • Možnosť práce v počítačovej sieti
 • Prístup k webpage/databázam a záznamom predchádzajúceho modelu EKG Praktik
 • Jednoduchá obsluha
 • Novým produktom v rade počítačových EKG je EKG Praktik 2. Svojou kvalitou a spoľahlivosťou nadväzuje na osvedčený model SEIVA EKG Praktik, ktorý je dnes už veľmi rozšírený ako u odborných, tak aj u praktických lekárov. Zárukou vysokej kvality tohto prístroja je dlhoročná skúsenosť firmy SEIVA v oblasti kardiológie a neprerušená spolupráca s odborníkmi a existujúcimi užívateľmi na zlepšovaní jeho úžitkových vlastností.

  EKG Praktik II

  webpage/databáza SEIVA

  Ovládanie a usporiadanie

  Tlač  späť na doplnky  MediCom Software (c) 2007