EKG Holter CardioLight

 • 24 hodín 2 alebo 3 kanály
 • 24 hodinový prehľad výskytu arytmií
 • ST a QT analýza
 • Rýchla kontrola záznamu
 • Template editor
 • Analýza R-R a HRV
 • Detekcia a analýza pacemakera
 • Rozšírenie programového vybavenia podľa špeciálnych požiadaviek
 • Veľká úspora času pri vyhodnocovaní
 • Systém CARDIOLIGHT sa svojou koncepciou a vlastnosťami radí mezi popredné systémy EKG holterov. EKG Holter CARDIOLIGHT zaznamenáva a vyhodnocuje 24-hodinový záznam EKG. Súčasťou systému je mlaý kompaktný záznamník, ktorý podľa pžiadaviek užívateľa môže zaznamenávať 2 alebo 3 kanýly. Systém je koncipovaný tak aby užívateľovi umožnil jednoduché, rýchle a efektívne vyhodnotenie záznamu EKG a ušetril mu tým čo najviac času. Niktoré vyhodnocovacie moduly majú originálne prepracovaný spôsob analýzy, napríklad analýza činnosti pacemakera alebo editácia QRS-vzorov (template editor). K ďalším analyzovaným parametrom patrí RR variabilita, variabilita srdečného rytmu v časovej i spektrálnej oblasti, ST a QT.

  EKG Holter CARDIOLIGHT je modulárny systém, to znamená, že užívateľ si sám môže navrhnúť a zostaviť schopnosti prístroja podľa vlastných požiadaviek a finančných možností. V prípade ďalších nárokov na systém je možné jeho vlastnosti časom ďalej rozširovať.

  CARDIOLIGHT PRO PADSY

  Príklady zvolenej arytmie

  EKG-záznam - minútový režim

  24-hodinový prehľad výskytu arytmií

  Template editor

  Príklady zvolenej arytmie

  Príklady zvolenej arytmie

  späť na doplnky  MediCom Software (c) 2007