Virtuálna pokladnica

 

   Virtuálna registračná pokladnica bude bezplatne prístupná cez internet na webovej stránke FR SR, a to po registrácii na daňovom úrade. Pripojenie na internet bude záležať od individuálneho technického vybavenia podnikateľa – cez počítač, notebook, tablet alebo mobilný telefón. Vzhľadom k tomu, že používanie virtuálnej registračnej pokladnice bude zo strany štátu poskytované bezplatne doporučujeme túto pokladňu v prípade, že máte malý počet bločkov (v súčasnosti prebieha vývoj tejto webovej služby, nie je preto možné otestovať túto službu a nie je známy presný termín, kedy Finančná správa túto službu sprístupní)  .

Nebude možné túto aplikáciu prepojiť s ambulantným systémom, čo by znamenalo skomplikovanie a zneprehľadnenie systému priamych platieb na Vašej ambulancii. Zatiaľ s určitosťou vieme, že virtuálnu pokladňu bude môcť používať len ten poskytovateľ, ktorý má internet a ktorý zároveň neprekročí 1000 položiek (platieb) mesačne.

 

 Veľkou nevýhodou VRP však je, že poskytovateľ musí byť v  čase vydania pokladničného bloku pripojený na internet ( on-line ) a spracovanie pokladničného dokladu je značne zložité a časovo náročné. Je potrebné sa pripojiť na portál Finančného riaditeľstva SR, počkať, kým portál pridelí  evidenčné číslo konkrétneho pokladničného dokladu a potom tento doklad vytlačiť.

 Najväčším problémom VRP je však skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné pripojiť sa na portál Finančného riaditeľstva SR priamo z lekárskeho programu. Na našu takúto požiadavku v súčasnosti Finančné riaditeľstvo SR nie je pripravené a v blízkej budúcnosti to ani neplánuje; 

- všetky ostatné súvisiace skutočnosti týkajúce sa VRP nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR, resp. budú na tejto stránke zverejnené v dohľadnom čase.

 

Virtuálna pokladňa bude webový portál podobný ako elektronické podateľne a homebanking.  Zadáte meno a heslo a na stránke pokladnice vyklikáte každý pokladničný doklad. Vytvoríte si svoj vlastný cenník a doklady budete vytláčať na existujúcej tlačiarni v ambulancii. Výhodou bude, že nemusíte vytvárať denné uzávierky a so zavedením nebudete mať žiadne náklady. Nevýhodou nižší komfort obsluhy,  závislosť na internete,  nemožné prepojenie s programom MediCom.

 

K tomuto riešeniu, ktoré je mimo nás,  nebudeme poskytovať žiadne telefonické ani iné konzultácie a služby.

 

Prihlásiť sa k používaniu virtuálnej pokladnice sa bude dať od 1.3.2015 a to písomne, alebo cez www stránku Daňovej správy

 MediCom Software (c) 2007